Main Menu
   

אהוד טוקטלי

נויאלטנוילנד

Ehud Tokatly

NeuAltNeuLand

(NewOldNewLand)


   בשנת 1902 פרסם חוזה המדינה, ד"ר תאודור הרצל, את ספרו האוטופי 'אלטנוילנד'. מאה שנה אחר-כך, מציג סופר ישראלי עבוד חפשי בשם 'נויאלטנוילנד'. הספר יצא לאור בשנת 2002 - בדיוק מאה שנה אחרי המקור.

   הסיפור והדמויות דומים מאד למקור של הרצל, אך הספר החדש מגיש כמה הצעות מרתקות לעתידה של ישראל. מטרתו העיקרית היא לעורר דיון ציבורי על כמה חידושים יצירתיים, העשויים לחדש את תחושת התקוה ואת הלכידות החברתית של עם ישראל בארצו.

העלילה

   האסטרונאוט פרדי לואיס פורש מנאס"א ומצטרף לפרופסור קרנסקי, מדען רוסי מוזר, במשימה מטורפת: מסע לחלל, עם סיכויים קלושים לחזרה לכדור הארץ. בדרכם לאתר השיגור ברוסיה, עוברים קרנסקי ופרדי בישראל, שם מכינים להם את מחשבי החללית. פרדי מגיב ברגשות מעורבים לפגישתו הראשונה עם ארץ אבותיו...

   שנים רבות אחר כך, שבים קרנסקי ופרדי ממסעם ונוחתים בבסיס החלל ליד באר שבע. מארחם הישראלי, דוד ינון, מזמין אותם להתארח בביתו ולסייר בארץ ישראל. קרנסקי ופרדי מופתעים מהשיפורים במציאות הישראלית. השינוי העיקרי הוא חברתי, תרבותי ופוליטי: השיטה החוקתית החדשה - 'הדמוקרטיה הקהילתית' - היא לבה של 'הציונות החדשה'.

   הספר מציע דרך חדשה להתמודדות עם אתגרי האלף השלישי. דרך זו עשויה להציע גם כיוונים חדשים למזרח התיכון המסוכסך, ואולי אף טומנת זרע יצירתי לעיצוב פתרונות חברתיים ופוליטיים חדשים ליחסי ישראל-ערב.

 


 

אני מבקש להודות למו"ר הרב זאב חיים ליפשיץ זצ"ל, לאמי חוה טוקטלי, לרעייתי ולילדי, לחברי יורי ינובר, מנחם קרן, משה אלפי, אהוד מקסימוב, משה הרשטיק ולכל מי שסייעו בידי והחכימו אותי בהערה ובעצה.

אהוד טוקטלי

 


כל הזכויות שמורות, 2002 © Copyright
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לאחסן כמאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר, אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחבר.

דאנאקוד: 80031001
מסת"ב: 9657262003 ISBN: